Kennismaking

Essentieel voor een succesvol coachtraject is goed contact tussen de coach en coachee. Enkel bij goed contact kan emotionele veiligheid ontstaan en kunnen we het hebben over gevoelige of kwetsbare onderwerpen. Middels deze website heb ik mijn best gedaan een zo duidelijk mogelijk beeld van mezelf, in de hoop dat jij van tevoren kan aanvoelen hoe ons contact zou zijn.

 

Wanneer je er klaar voor bent, kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. Naast een ontmoeting in contact, is het kennismakingsgesprek een intake van jouw hulpvraag (ofwel coachvraag). Ik check bij mijzelf of ik denk jou te kunnen helpen met jouw coachvraag. Als dat niet zo is zal ik dat aangeven, en -als je dat wilt- doorverwijzen naar een collega.

 

Als je na het kennismakingsgesprek geen traject met mij aan wilt gaan, is de afspraak kosteloos. Als er wel een traject volgt wordt het eerste gesprek in rekening gebracht.

Trajecten

Na het eerste gesprek is het aan jou om aan te geven of je een traject met mij aan wilt. Vaak zijn trajecten tussen de 5 – 12 sessies (het is maatwerk). Een sessie duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten.

Tijdens het traject zullen we eens per twee weken afspreken. Dit is om tijd en ruimte te geven voor de integratie wat er tijdens de sessies opkomt. Mochten we een meerwaarde zien om vaker of minder vaak af te spreken, kan dat natuurlijk.

Kosten

De kosten voor een sessie zijn €90,- voor particulieren en €120,- voor bedrijven, Bij sessies van 75 minuten of langer reken ik extra naar rato.

Afspraken afzeggen of verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de sessie. Bij een afzegging korter dan 48 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht.

In persoon

Het liefst spreek ik in het echt af. Door je fysiek te kunnen zien krijg ik een veel beter beeld van alle non-verbale communicatie die er is, en heb ik een breder scala aan oefeningen die we zouden kunnen doen (zie Werkwijze).

Ik ben werkzaam in Utrecht.

Digitaal

Als fysiek afspreken niet mogelijk is, gebruik ik Jitsi Meets voor digitale afspraken. Ik stuur je dan voor het gehele traject een link toe; dat wordt onze vaste online ontmoetingsplek. Je hoeft daarvoor geen account te maken, geen app te installeren en ook geen vertrouwelijke gegevens in te vullen.

Graag bel ik met beeld, om je lichaamstaal te kunnen zien.