Mijn visie voor Reuzehulp

Ik wil een wereld creëeren waar mannen -inclusief ikzelf- bekend staan als Krachten ten Goede (Forces for Good)

Door:
liefde te belichamen, zo diep als ik kan
wijsheid, kennis & kunde te verzamelen over leven & man-zijn
alles te delen wat er gedeeld kan worden

Want ik geloof dat de samenleving zal bloeien wanneer mannen leven vanuit kracht & kwetsbaarheid.

Waarom Mannenwerk?

– Ik wil mijn steen bedragen aan het collectieve mannenwerk. Daar sta ik voor.
– Collectieve wonden: seksualiteit, plek in gezin maatschappij, handicap in verbinden door stereotypering en gebrek aan rolmodellen
– Cijfers liegen er niet om: 3 keer zo veel “Deaths of despair” bij mannen dan bij vrouwen
– In mijn optiek door:
– een gebrek aan zichzelf goed kunnen uiten
– niet veilig voelen of niet weten hoe ze zichzelf volledig kunnen laten zien
– gebrek aan richting / doel in het leven
– Zoals in K,W,M,L omschreven: geen idee of er ooit een tijd is geweest waarin mannen (en de collectieve mannelijke energie) ooit geheel gezond is geweest. Why not now?
– In 2023 had ik een visioen

Een nieuw stereotype

Het maakt mij regelmatig verdrietig als over mannen wordt gepraat in stereotypes.
“Mannen kunnen niet over hun gevoelens praten.”
of
“Mannen zijn varkens; ze zijn alleen maar uit op seks”.

Het maakt mij verdrietig, omdat
a) ik het gedrag van het stereotype herken
b) omdat ik maatschappelijke patronen zie waardoor deze stereotypes in stand wordt gehouden

Ik ben diep van mening dat dit niet is omdát mannen zo zijn. Het ligt vaak niet aan de individu, maar aan het onderliggende systeem. Om wat voorbeelden te noemen, zo worden mannen geleerd om:
gevoelens om te zetten in actie; om oplossingsgericht te denken over emoties
positieve gevoelens te uiten op een negatieve manier. “Oh je hebt een nieuwe vriendin?! Nou, dat zal ik je wel nooit meer zien! Lekker onder de plak, hahaha!”

In grote lijnen zie ik 3 stromingen van jongens en mannen:
– (Jonge)Mannen die stereotypen (deels) belichamen
– (Jonge)Mannen die een tegenbeweging maken; de anti-stereotypes (de ironie zit hem in het feit dat als je ergens van wegloopt, je nog steeds niet vrij bent in je beweging)
– (Jonge)Mannen die middels zelfbewustzijn-ontwikkeling proberen verder te kijken dan binair links of rechts. Zij die op op zoek gaan wie ze echt zijn. Degene die hun zon- en schaduwkanten opzoeken en omarmen. Om vanuit innerlijke oordeelloosheid een vrije beweging te maken.

Mijn mening en ervaring is dat mannen van de laatste categorie, vaak eindigen met een energie van warmte, veiligheid en kracht. Dat is het nieuwe stereotype wat ik wil maken.